MENU

Werken bij het Vechtdal College

Werken bij het Vechtdal College betekent werken met professionele collega’s in een open christelijke school met meerdere locaties en een breed onderwijsaanbod. Onze identiteit, missie en kernwaarden zijn de basis voor ons dagelijks handelen.

De beste mensen op de juiste plek
Onze medewerkers maken onze school. We willen de beste mensen op de juiste plek. We stimuleren je om beter te worden en jezelf uit te dagen. Daarbij ben je regisseur van je eigen ontwikkeling. Maatwerk staat daarbij centraal, want voor iedere medewerker heeft ontwikkelen een ander doel.
Word je onze nieuwe collega, dan kun je rekenen op een uitgebreid programma van begeleiding en coaching. Voor startende docenten bieden we extra faciliteiten om een vliegende start te maken (bijv. vrijstelling van bepaalde neventaken).

Met elkaar werken aan betekenisvol onderwijs
Alle medewerkers werken vanuit het gedachtengoed dat onderwijs meer is dan alleen kennis en een diploma. Voor ons betekent het: iedere leerling de ruimte, aanmoediging en ondersteuning bieden die hij of zij nodig heeft om zich als leerling en mens optimaal te ontwikkelen. De basis wordt gevormd door goede relaties die zich kenmerken door vertrouwen en openheid. Het dagelijks contact met de leerling in en buiten de lessen benutten we om deze relatie te versterken en de leerling te verrijken. Zo geven we ze wortels. Zo willen we ook graag met elkaar omgaan.

Als docent op onze school ben je tegelijkertijd een goede vakman/vrouw en coach. Je bent de deskundige in je vakgebied en biedt lesstof op een aantrekkelijke manier aan. Je weet leerlingen tot leren te brengen en weet leerlingen eigenaar te maken van hun eigen leerproces. Tegelijkertijd heb je ook aandacht voor de ontwikkeling van de leerling als individu en bied je begeleiding waar nodig. We gaan ervan uit dat iedere docent ook mentor kan zijn.

Arbeidsvoorwaarden

We hanteren de CAO-VO. Daarnaast hebben we een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, met o.a.:

  • Collectieve ziektekostenverzekering
  • Fietsenplan
  • Vechtdal Vitaal (vitaliteitsprogramma)
  • Cafetaria-regeling

Vanuit onze christelijke identiteit geven we ruimte aan zingeving. iedere locatie geeft daar zijn eigen invulling aan.
Denk aan bijvoorbeeld: vieringen, identiteitsbijeenkomsten en de ruimte voor gesprek en reflectie.

Over ons

We zijn een school voor voortgezet onderwijs in Noordoost Overijssel, met ruim 350 medewerkers verdeeld over drie locaties: Hardenberg, Ommen en Dedemsvaart. Iedere locatie heeft zijn eigen onderwijsaanbod en unieke sfeer.

Identiteit

We zijn een school met een open christelijk karakter, een school met een verhaal. Wij putten onze inspiratie uit de Bijbel. De uitkomst van ons onderwijs is niet alleen een diploma, maar ook een bijdrage aan een persoonlijke bewustwording van ieders plek in de wereld. Het is ons voorrecht mee te mogen helpen aan de vorming van onze leerlingen vanuit de Bijbelse waarden en hen een perspectiefvolle toekomst te bieden. Werken op onze school betekent uitgedaagd worden om invulling te geven aan onze identiteit.

 

Missie
“Een plek van betekenis voor elk talent"

Kernwaarden
Vertrouwen, Verbinding & Veiligheid.

Opdracht

Onze missie geeft ons een didactische en een pedagogische opdracht.

“Plek van betekenis”
het uitbouwen en borgen van de kracht van een goed pedagogisch klimaat.

“Voor elk talent”
uitgaan van verschillen in leeftijd, leerstijl en competenties van leerlingen bij het inrichten van het onderwijs.