MENU

Strategisch beleid

Het Directieteam werkt momenteel aan een nieuw strategisch beleidsplan voor de periode 2017-2021.

Het strategische beleid van de afgelopen periode is ter informatie te raadplegen. Rode draad vormt de unieke talenten van alle Vechtdallers, zowel medewerkers als leerlingen.
Het samengevatte document kunt u hier lezen.

We dagen leerlingen en medewerkers uit deze talenten vanuit eigen verantwoordelijkheid te ontwikkelen, in de overtuiging dat daarmee de toekomst van de school en van de individuele betrokkenen een andere kleur krijgt. Kernbegrip daarbij is eigenaarschap.

Directieteam Vechtdal College