MENU

Strategisch beleid

Het afgelopen schooljaar hebben we benut om na te denken over de koers van de school, het strategisch beleidsplan. Ditin nauwe samenspraak met allerlei partijen die betrokken zijn bij de school, waaronder medewerkers, medezeggenschapsraad, ouders, basisonderwijs en organisaties waar de school mee samenwerkt.

Het resultaat is verwoord in het strategisch beleidsplan 2017-2021. Een plan waarin verbinden en ontwikkelen centraal staat. Het beschrijft op een vijftal gebieden onze visie op het onderwerp en welke doelen we willen bereiken. We zijn trots op het resultaat, maar ook op het proces. Een plan voor de komende jaren dat we samen met partners hebben ontwikkeld.

 

Nieuwsgierig?

U kunt hier een publieksversie lezen.

Kijken kan ook! Met de onderstaande korte animatiefilm laten we zien waar we voor staan.


Directieteam Vechtdal College