Landstede Groep

Profielwerkstukavond
11-01-2023

Dinsdagavond 10 januari was de profielwerkstukavond voor de leerlingen van havo-5 en vwo-6. Altijd spannend voor zowel leerlingen en hun familie, maar ook voor de begeleiders.

Al vroeg op dinsdagmorgen 10 januari waren de examenleerlingen druk met het voorbereiden van hun presentatie. De ouders en/of andere familieleden en de leerlingen voorexamenklassen kwamen kijken naar de presentatie van hun werkstuk. Het profielwerkstuk, waar ze maanden aan gewerkt hebben. Veel vwo-leerlingen bleven gezamenlijk op school om elkaar te steunen. Samen eten in de aula en elkaar moed inspreken. Prachtig om te zien hoe zo de band in al die jaren op het Vechtdal College is gegroeid. 
De avond zelf begon om ca. 18.30 uur. In de aula, bij binnenkomst, was er ruimte voor een kopje koffie of thee. Doordat er op de hele 1e verdieping in alle lokalen presentaties waren te zien, was het erg druk rond 19.00 uur. De aula zat op dat moment vol met ouders en leerlingen. Allen druk met elkaar in gesprek. Op dat moment besef je dat een school zoveel meer is dan een plaats waar leerlingen iets leren. Ouders, familie, collega’s en medeleerlingen uit andere leerjaren die gezellig samenzijn om waardering te tonen voor het werk van de examenkandidaten, die hun uiterste best deden om hun onderzoek goed uit te leggen. 
Het was een succesvolle avond en wij weten zeker dat menig leerling het respect heeft verdiend van de toeschouwers.
We hopen en verwachten dat de leerlingen uit de voorexamenklassen nu beter weten wat er van ze gevraagd zal worden als ze zelf een profielwerkstuk gaan maken.