Landstede Groep

Veilig leren en leven

Het Vechtdal College Hardenberg doet veel voor de gezondheid van leerlingen. Ook willen graag de vele facetten van duurzaamheid meegeven aan de generatie van de toekomst.

Gezonde school

Onze school is een omgeving waar gezond kiezen gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waardoor niemand zich buitengesloten of beoordeeld hoeft te voelen.
Gezond kiezen gaat over goed voor jezelf zorgen en niet over schoonheidsidealen. We vinden het belangrijk dat het aanbod in de kantine en automaten gezond is en voldoet aan de eisen van het Voedingscentrum. In de lessen leren de leerlingen over gezond gedrag en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.
De school beschikt over het bronzen certificaat voor de Gezonde School.

En verder hebben we:

  • Een rookvrij schoolterrein.
  • Het keurmerk ‘Gezonde School’ voor het thema ‘Voeding’ en sinds 2016 voor het thema ‘Welbevinden en Sociale Veiligheid’.
  • Een groot aanbod aan sportieve, buitenschoolse activiteiten.

Een gezonde school is ook een veilige school…

  • We bieden trainingen voor onder andere het verbeteren van sociale vaardigheden.
  • We besteden veel aandacht aan het voorkomen van pesten.
  • We besteden veel aandacht aan een fijn en veilig schoolklimaat door middel van kennismakingsmiddagen en groepsvormende activiteiten.

Duurzame school

We willen graag de vele facetten van duurzaamheid meegeven aan de generatie van de toekomst. De nieuwe lichting vakmensen, denkers en leiders lopen bij ons rond en wij voelen ons verantwoordelijk voor het creëren van bewustwording over dit uitdagende thema. Wij willen met onze medewerkers en leerlingen in gesprek gaan over de vraag: Hoe kunnen we voorzien in de huidige en toekomstige behoeften zonder dat de mensen, de aarde en de economie in gevaar komen? Vanuit dat gesprek over een meer duurzame wereld, willen we ook actief bijdragen.

Duurzaam leren en duurzaamheid leren
We bereiden de leerlingen voor op een plek in de samenleving, waar ze in beweging, in ontwikkeling zullen moeten blijven. Voorbereiden op de samenleving betekent ook dat we willen werken aan verantwoordelijkheid, die elk mens heeft. We willen dat onze leerlingen een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame en circulaire economie en zich bewust zijn van de kwetsbaarheid van de aarde. Dit geeft ons een verantwoordelijkheid, niet alleen voor de natuur maar ook voor de manier waarop we met elkaar omgaan.

Een duurzame leefomgeving is voor ons ook de ‘Gezonde School’, het landelijke keurmerk voor gezondheid voor scholen. Het is voor leerlingen en medewerkers een tastbare invulling van duurzaamheid: we maken bewuste keuzes in het voedingsaanbod in kantines, hebben in het onderwijs aandacht voor gezonde en duurzame voeding, besteden meer dan gemiddeld aandacht aan vitaliteit voor lichaam en geest en nemen maatregelen die bijdragen aan een meer duurzame leefomgeving van de school.

Rookvrije school

Het Vechtdal College Hardenberg is sinds 1 augustus 2018 een rookvrije school.
Zowel het schoolgebouw als het schoolterrein (geen rookhokken of rookplekken meer) is rookvrij.
Het personeel en de leerlingen zijn een nieuwe weg ingeslagen; op naar een rookvrije generatie!