Landstede Groep

Nationale Coming Out Dag!
08-10-2021

In heel Nederland staan we stil bij het ‘uit de kast komen’ om wie je bent. Dus er voor uitkomen wat je seksuele geaardheid of genderidentiteit is.

In heel Nederland staan we stil bij het ‘uit de kast komen’ om wie je bent. Dus er voor uitkomen wat je seksuele geaardheid of genderidentiteit is. Hiervoor kennen we onder andere de afkorting LHBTIQA+ (L)lesbische vrouwen, (H)homoseksuele mannen, (B)biseksuelen, (T)transgenders, (I)intersekse personen, (Q)queer, (A)aseksueel+.

Alle vlaggen hiervan hangen binnen de hele school om er meer bekendheid aan te geven. Op school wordt er op deze dag extra aandacht aan dit onderwerp besteed. In de aula zal op een scherm informatie getoond worden en alle coaches krijgen informatie om in de klas hierover te praten. Veel plezier allemaal!

Groeten van de GSA (Gender en Seksualiteit Alliantie) van het Vechtdal College