Landstede Groep

Alle informatie over corona

update 20 december 2021

Zaterdagavond heeft het demissionair kabinet een lockdown afgekondigd met ingrijpende maatregelen. Eén van de maatregelen is opnieuw een landelijke sluiting van scholen voor het voorgezet onderwijs en het mbo. Deze sluiting is vanaf maandag 20 december 2021 tot en met 9 januari 2022.

Wat betekent dit voor het onderwijs?
Vanaf maandag 20 december tot en met vrijdag 24 december zijn er geen lessen op school. Daarna is het kerstvakantie tot en met 9 januari.

Uitzonderingen
Voor leerlingen is een aantal uitzonderingen van kracht. Zij mogen wel naar school als:

 • Ze komen alleen naar school voor het maken van een school)examen of een SE-toets of een herkansing van een SE-toets. Deze wordt op het geplande moment afgenomen. Als er te veel leerlingen zijn om anderhalve meter afstand te houden, dan wordt de toets in lokaal 170 of in lokaal 225 afgenomen;
 • Ze zich in een kwetsbare thuissituatie bevinden. De opvang is op maandag 20 en dinsdag 21 december tussen 09.00-14.00 uur. Kwetsbare leerlingen worden opgevangen in twee aparte, grote ruimten. Hierbij zijn twee toezichthouders aanwezig. Ouders van kwetsbare leerlingen kunnen hun aanmelding voor opvang toesturen aan het algemene e-mailadres hardenberg@vechtdalcollege.nl.
 • Leerlingen kunnen maandag 20 december of dinsdag 21 december een afspraak hebben met hun coach, mocht dat nodig zijn. Deze gesprekken worden bij voorkeur online gevoerd, als het niet anders kan dan fysiek op school.
 • Op maandag- en dinsdagmorgen kunnen leerlingen nog spullen uit hun kluisjes ophalen.
 • De leerlingen die op school zijn, houden 1,5 meter afstand.
 • Na de kerstvakantie hebben de examenleerlingen fysiek les.
 • Op 3 januari is er weer een persconferentie, waarna er nieuwe communicatie volgt.
 • De huidige lesroosters worden na de kerstvakantie gehandhaafd omdat er te weinig tijd is om deze aan te passen.

Leerlingen die voor de kerstvakantie een zelftest mee naar huis hebben genomen, vragen we om op de ochtend dat zij weer naar school komen, deze test te doen. Is de uitslag van de zelftest positief, dan is ons dringende advies om een coronatest bij de GGD aan te vragen en in quarantaine te gaan.

Wat doet u bij een positieve uitslag?

Natuurlijk hopen we dat corona u en ons zoveel mogelijk bespaard blijft. Maar als uw kind van de GGD wel een positieve uitslag op een coronatest krijgt, wilt u ons dit dan laten weten (ook in de vakanties)? U kunt een mail sturen naar de locatie waar uw kind onderwijs volgt:

hardenberg@vechtdalcollege.nl
ommen@vechtdalcollege.nl
dedemsvaart@vechtdalcollege.nl

Vragen?
Wij begrijpen dat dit opnieuw het nodige van iedereen vraagt. We hebben er alle vertrouwen in dat we dit met elkaar voor elkaar krijgen.

Voor de komende periode wensen we je warmte, geborgenheid en vooral een gezond 2022.

Met vriendelijke groet,

C.J. Vosselman, directeur Ommen en Dedemsvaart
J.G.J. te Marvelde, directeur Hardenberg

 

Wat doet u bij coronagerelateerde klachten?

Bekijk hier onze beslisboom voor hoe te handelen bij coronagerelateerde klachten.

Hoe gebruikt u een niet-medisch mondkapje? 

In deze video en deze folder krijgt u meer uitleg over hoe u een niet-medisch mondkapje gebruikt. 

Coronarichtlijnen RIVM

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in en om het schoolgebouw zich veilig kan voelen. Daarom volgen wij de coronarichtlijnen van het RIVM. Wij hebben de volgende afspraken gemaakt:

 • Kom alleen naar de school als het echt noodzakelijk is.
 • Zeg de afspraak af bij corona-gerelateerde klachten.
 • Beperk het bezoek tot het hoognodige..
 • Reinig de handen bij binnenkomst.
 • Schud geen handen.
 • Volg de aangegeven looproute.
 • Verlaat de school en het schoolterrein direct na een afspraak.

Bezoekers

Informatie GGD en RIVM

RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
GGD: https://www.ggdijsselland.nl/publiek/mijn-gezondheid/infectieziekten/corona/Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021